21 października 2020 roku uczestniczyłam w Konferencji Blended learning w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wygłosiłam wykład pt. „Matematyczne projekty edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

Konferencja przeprowadzona była zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Adresatami byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych.

Na początku omówiłam aplikację https://www.mentimeter.com/ i prosiłam o odpowiedź na pytanie: Jakiego przedmiotu uczysz? Poniżej wyniki:

Na końcu wystąpienia zaprezentowałam PADLET jako narzędzie do zbierania i gromadzenia danych. Poprosiłam o wyrażenie swoich opinii po wykładzie. Dziękuję bardzo 🙂

Moja prezentacja z wystąpienia do pobrania TU