Zestaw kolorowych figur (trójkąty równoboczne, kwadraty, pięciokąty foremne

i sześciokąty foremne), które łączymy ze sobą tworząc modele wielościanów.

Możemy też układać siatki brył lub piękne parkietaże.

Uczniowie bardzo lubią klocki REKO. Bawiąc się nimi kształcą wyobraźnię przestrzenną,

kreatywność oraz odkrywają prawidłowości tworząc siatki brył.

.