W tym temacie poznacie rodzaje kątów.

katwypuklyiwklesly

Kąty wypukłe to kąty mniejsze od kąta półpełnego (ostry, prosty i rozwarty).

Kąty wklęsłe to kąty większe od kąta półpełnego oraz kąt półpełny.

Kąty wypukłe dzielimy na: ostry, prosty i rozwarty.

kat_ostryprostyrozwarty

Kąt ostry to kąt mniejszy od kąta prostego.

Kąt rozwarty to kąt większy od kąta prostego, ale mniejszy od kąta półpełnego.

 PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE ZNAŁ RODZAJE KĄTÓW

Zapraszam do pooglądania animacji o kątach

kąty

Zapraszam do pooglądania filmiku KhanAcademy o kątach