W tym temacie poznacie rodzaje kątów.

katwypuklyiwklesly

Kąty wypukłe mają miarę mniejszą lub równą 180 stopni lub równą 360 stopni. 

Kąty wklęsłe mają miarę większą niż 180 stopni i mniejszą niż 360 stopni. 

Przykłady kąta wypukłego: kąt ostry, prosty i rozwarty, półpełny oraz kąt pełny.

kat_ostryprostyrozwarty

Kąt ostry to kąt mniejszy od kąta prostego.

Kąt rozwarty to kąt większy od kąta prostego, ale mniejszy od kąta półpełnego.

 PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE ZNAŁ RODZAJE KĄTÓW

Zapraszam do pooglądania animacji o kątach

kąty

Zapraszam do pooglądania filmiku KhanAcademy o kątach