Przykładowe zadania o znakach rzymskich, obliczeniach czasowych i kalendarzowych.

kartkowka1

znaki rzymskie obliczenia czasowe i kalendarzowe kartkówka – pobierz w pdf