Wystarczy zapamiętać trójkąt z odpowiednim umiejscowieniem skrótów: s, v, t i problemów z zapamiętaniem wzoru nie będzie.

Droga to iloczyn prędkości i czasu.

Prędkość to iloraz drogi przez czas.

Czas to iloraz drogi przez prędkość.