Wykorzystując sześciany przygotowane przez uczniów oraz opracowane przeze mnie karty pracy możemy zrealizować ciekawą lekcję, podczas której kształcić będziemy wyobraźnię przestrzenną uczniów. 

Polecenie: Złóż z klocków identyczną budowlę. Policz, z ilu sześcianów składa się budowla.
Narysuj po prawej stronie identyczną budowlę.

Pobierz w pdf: budowle z sześcianów

Możemy też poprosić uczniów o ułożeniu własnych budowli z sześcianów i narysowanie ich na planszy z kropkami.

Pobierz w pdf: plansza z kropkami

Udanej zabawy!

Kliknij: Pierwszy post „Składanie sześcianów” 

Kliknij: Drugi post „Ile sześcianów w budowli”