MNOŻENIE SPOSOBEM PISEMNYM

Przy mnożeniu pisemnym musimy pamiętać o dokładnym podpisaniu liczb: jednostki pod jednostkami, dziesiątki pod dziesiątkami i setki pod setkami.

Mnożenie zawsze rozpoczynamy od rzędu jedności (od końca).

mnoz1

3 · 1 = 3 (jedności)

3 · 3 = 9 (dziesiątki)

3 · 2 = 6 (setki)

*

Nieco trudniej przy mnożeniu przez liczby dwucyfrowe lub większe.

Mnożymy ostatnią cyfrę drugiej liczby przez kolejne cyfry pierwszej (niebieski kolor w przykładzie). Wynik zapisujemy w pierwszym wierszu.

Później mnożymy kolejną cyfrę drugiego liczby i znowu mnożymy przez kolejne cyfry pierwszej. Wynik zapisujemy przesunięty o jedną pozycję dalej w lewo (czerwony kolor w przykładzie).

Podkreślamy i dodajemy dwa otrzymane iloczyny.

mnoz2

 Zachęcam do pooglądania filmu KhanAcademy, przedstawiającego przykłady mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych

 DZIELENIE SPOSOBEM PISEMNYM

Przy dzieleniu pisemnym musimy pamiętać o dokładnym podpisaniu liczb: dzielna i obok dzielnik, na górze kreska i nad nią wynik dzielenia, czyli iloraz.

dziel1

 

Zachęcam do pooglądania filmu KhanAcademy, przedstawiającego przykłady dzielenia pisemnego liczb wielocyfrowych

*

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ MNOŻYĆ I DZIELIĆ SPOSOBEM PISEMNYM

*

TRENING:

Poćwicz pisemne mnożenie i dzielenie na stronie thatquiz (po lewej stronie wybierz poziom trudności i zaznacz mnożenie lub dzielenie – słupki)

mnozenie

Poćwicz pisemne mnożenie i dzielenie na stronie matzoo

dzielenie