Call US - 214 - 2547 - 142

Tag Archives: suma katów w czworokącie

Post Image

Suma kątów w trójkącie i czworokącie

Prezentuję materiały, które wykorzystałam na lekcji matematyki przeprowadzonej 8 czerwca 2017 roku w klasie VA.
Read More
Post Image

Suma kątów w czworokącie

SUMA KĄTÓW W KAŻDYM CZWOROKĄCIE WYNOSI 360 stopni.
Read More