Call US - 214 - 2547 - 142

Home » AKTUALNOŚCI » Jak zapamiętać zależność na drogę, prędkość, czas?

Jak zapamiętać zależność na drogę, prędkość, czas?

Wystarczy zapamiętać trójkąt z odpowiednim umiejscowieniem skrótów: s, v, t i problemów z zapamiętaniem wzoru nie będzie.

Droga to iloczyn prędkości i czasu.

Prędkość to iloraz drogi przez czas.

Czas to iloraz drogi przez prędkość.

 

 

Post Tagged with,,