Prosta i odcinek – MATEMATYKA W PODSTAWÓWCE

Category Archives: Prosta i odcinek

DZIAŁ I

Post Image

Równoległość prostych i odcinków

Wokół nas dostrzegamy wiele przykładów przedmiotów położonych względem siebie równolegle. Spróbuje je odnaleźć w swoim otoczeniu.
Dalej
Post Image

Prostopadłość prostych i odcinków

Wokół nas dostrzegamy wiele przykładów przedmiotów położonych względem siebie prostopadle. Spróbuje je odnaleźć w swoim otoczeniu.
Dalej
Post Image

Odcinki i proste na płaszczyźnie

Podstawowe informacje o prostej i odcinku.
Dalej