Kartkówki – MATEMATYKA W PODSTAWÓWCE

Category Archives: Kartkówki

Post Image

Kartkówka (klasa VI) – Droga, prędkość, czas

Przykłady z zadaniami tekstowymi na drogę, prędkość, czas.
Dalej
Post Image

Kartkówka (klasa IV) – Znaki rzymskie, kalendarz, czas

Przykładowe zadania o znakach rzymskich, obliczeniach czasowych i kalendarzowych.
Dalej
Post Image

Kartkówka (klasa V) – Rozkład liczb na czynniki pierwsze

Przykładowe zadania z przedstawiania liczb w postaci iloczynu liczb pierwszych.
Dalej
Post Image

Kartkówka 4 (klasa V) – Cechy podzielności, wielokrotności i dzielniki

Przykładowe zadania z cech podzielności, wielokrotności i dzielników
Dalej
Post Image

Kartkówka 3 (klasa VI) – Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Przykładowe zadania z mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych
Dalej
Post Image

Kartkówka 3 (klasa V) – Liczby dziesiętne (zapis słowny i cyframi, porównywanie i oś liczbowa)

Przykładowe zadania z liczb dziesiętnych (zapis słowny i cyframi, porównywanie i oś liczbowa)
Dalej
Post Image

Kartkówka 2 (klasa V) – Pisemne mnożenie i dzielenie liczb naturalnych

Przykładowe zadania z pisemnego mnożenia i dzielenia liczb naturalnych
Dalej
Post Image

Kartkówka 1 (klasa V) – Kolejność wykonywania działań

Przykładowe zadania z kolejności wykonywania działań
Dalej
Post Image

Kartkówka 2 (klasa VI) – Dzielenie ułamków zwykłych

Przykładowe zadania z dzielenia ułamków zwykłych
Dalej
Post Image

Kartkówka 1 (klasa VI) – Mnożenie ułamków zwykłych

Przykładowe zadania z mnożenia ułamków zwykłych
Dalej